6.Yonetim Kurulumuz (2021-2023)

•Yönetim Kurulu Başkanı Samime Durmaz
•Başkan Yardımcısı Sema Erdoğan
•Sayman Tuba Usseli
•Genel Sekreter İrem Cinnet
•Sekreter Elif Şen
•Sekreter Yardımcısı Bahar Polat
•Asil Üye Önder Topbaş
•Asil Üye Yasin Yarsan
•Asil Üye Volkan Yama