Anestezi Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin kapsadığı bölge var mıdır? Var ise nerelerdir?

Derneğimiz kuruluş misyonu ve vizyonumuz gereğince tüm Türkiye'deki Anestezi Teknisyen ve Teknikerlerine ulaşmayı amaçlar. Bu nedenle Ülkemizin çeşitli il ve bölgelerinde Seminer ve Sempozyumlar düzenler.