6. Olağan Genel Kurulumuz toplanıyor

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu toplanacaktır.

 

ANESTEZİ TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi               : 15.11.2021

Karar No.                   : 2021/1

Toplantıya Katılanlar :Hasan Uygur KOÇ, Serpil Ustalar ÖZGEN, Önder TOPBAŞ, Şükran BALKANER, Yasin YARSAN, Samime DURMAZ, Ömer KOCA, Emre DERELİ, Volkan YAMA, Mustafa TUNÇ, Tülay AYDIN, Mustafa KİBAR, Yasin Burak ÖZER

KARARIN METNİ

 

 

Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile 15.11.2021 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, 6. Olağan Genel Kurulun aşağıda belirlenen gündem maddeleri dahilinde 30 Kasım 2021 Salı  Günü saat 14.00 ’ de Mustafapaşa, 50420 Ürgüp / Nevşehir adresindeki Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Binası Konferans Salonu’ nda yapılmasına, belirlenen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 16.00-17.00 arasında yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

                                                       GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
  3. Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi,
  4. Yönetim kurulu üyelerinin faaliyet ve denetim kurulu üyelerinin iç denetim raporlarının okunması ve müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrazı
  6. Yeni yönetim kurulu ile denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Dilekler ve temenniler
  8. Kapanış.

Bilgi notudur: Yeni yönetim kurulunda görev almak isteyen yönetim kurulu adaylarının; özgeçmişleri ile birlikte dernek ile ilgili projelerini (misyon-vizyon) 5-6 slide ile anlatacak şekilde hazırlıklı gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

Hasan Uygur KOÇ                             Mustafa KİBAR                                Volkan YAMA                 

Yön. Kur. Başkanı                             Yön. Kur. Başkan Yrd                       Asil Üye

Enes Malik DORUK                         Yasin Burak ÖZER                             Ömer KOCA

Asil Üye                                                         Asil Üye                                                         Asil Üye

Esat KÖMÜSLÜOĞLU                             Emre DERELİ                                            Yasin YARSAN

Asil Üye                                                        Asil Üye                                                        Asil Üye